Gammelordfører Per Foshaug og Bjørg Liereng, med bakgrunn fra helsesektoren, gjør noe helt nytt i Sandefjord: De som er redde for internett og kanskje ikke engang har skaffet seg en PC, kan få besøk.

LES OGSÅ: Stokke-banken stenger dørene 15. april

Foshaug og Liereng har med egen laptop og viser hvordan de betaler regninger i nettbanken. Håpet er at den de besøker, får lyst til å prøve, skaffer seg PC selv og gjør ny avtale. Da hjelper de vedkommende igang med internett og opprettelse av nettbank.

Ikke eksperter selv

– Ingen av oss er spesielt flinke, men vi har PC og bruker den til mange ting, sier Foshaug og Liereng.

 

De har ingen problemer med å identifisere seg med redsel og skepsis til alt det nye. Nå ønsker de å gi hjelp til dem som nekter å forholde seg til digitaliseringen. De mener folk ikke lenger har noe valg: Alle må bli digitale. For det forventer banker, Nav, kommunen, firmaer, familie og venner.

LES OGSÅ: Hæ! Er jeg på internett når jeg sjekker fakta på Google?!

Foshaug er kasserer, og Liereng er styremedlem i Folkeakademiet i Sandefjord, som lenge har kjørt seks timers kurs for internettbrukere til 200 kroner, der elever fra Sandefjord videregående instruerer.

Møter mye fortvilelse

Nå er det de absolutte nybegynnerne som er målgruppa.

– Vi møter fortvilelsen hos mange. Det er faktisk litt tabubelagt, dette her. Mange savner den hyggelige personen i skranken, men de kommer ikke tilbake, sier Liereng.

Folkeakademiet har økonomiske midler til prosjektet.

Nå ønsker de å bli kontaktet direkte: Per Foshaug er å treffe på telefon 911 11 952. Bjørg Liereng nås på 905 78 710.

Her kan du også få hjelp:

  •  
  • Biblioteket: Drop in med elever fra Skagerak annenhver tirsdag kl. 15.30-16.30, neste gang 18. februar.
  • Frivilligsentralen: Drop in med elever fra SVGS hver onsdag kl. 15.30-17.30.
  • Framnessenteret annenhver tirsdag kl. 14-16, neste gang 16. februar.
  • Bugården-senteret mandager kl. 09.30-11.30.
  • Folkeuniversitetet.
  • DnB: Kurs i samarbeid med pensjonistgruppe i Stokke.

 

- Data er som en bilmotor

– Data er som en bilmotor. Du trenger ikke forstå mer enn det du skal bruke den til.

 

Det sier Terning Dahl-Hansen, rektor/daglig leder ved Nestor i Melsomvik (tidligere Pensjonistskolen). Senteret lever blant annet av å styrke kursdeltakernes dataferdigheter.

De tilbyr datauker med overnatting, nybegynnerkurs for PC/Mac og kurs i nettbrett og smarttelefoner. Kursene koster fra 3.000 til 6.000 kroner.

– For oss er det viktig at det gis mye rom for refleksjon. Læring tar tid, sier Dahl-Hansen.

LES OGSÅ: Hva med dem som ikke har vært med på reisen?

Han har erfart at ungdommer som instruerer, nesten er «for flinke».

– De eldre får hetta. Vi legger derfor vekt på undervisning først, deretter individuell veiledning og til slutt gruppearbeid, der hensikten er å snakke sammen om det en har hørt og lært. På denne måten oppnår vi at de eldre får en grunnleggende teknisk forståelse. Det er viktig, sier Dahl-Hansen.

Han erkjenner at det er en lang reise for mange.

Nøkkelen er nettbanken

– Nøkkelen er nettbanken. Behersker du den, går det opp for deg hvilket enestående verktøy internett egentlig er.

Han forteller om en 91-årig globetrotter og teknologisk analfabet. Internett ble for ham en fantastisk oppdagelse, som gjorde reisingen adskillig enklere og morsommere.

Kommunen føler ansvar

– Når det gjelder kommunens tjenester, er det viktig å understreke at selv om vi også digitaliserer mange av våre publikumsløsninger, som for de aller fleste innbyggere forenkler hverdagen, er det viktig å ivareta de gruppene som ikke kan ta disse i bruk av ulike årsaker, sier Eivinn Ueland, kommunikasjonsrådgiver i Sandefjord kommune.

– Kommer det en person til kommunen som ikke kan eller ønsker å fylle ut et skjema på nett, får vedkommende utdelt et papirskjema. Unntaket er søknad om barnehageplass, SFO-plass og jobb i kommunen, som kun foregår digitalt, sier han.

Ueland erkjenner at dette kan være en utfordring for dem som ikke behersker godt norsk, men de er behjelpelige når folk tar kontakt for å få hjelp.