Gå til sidens hovedinnhold

Hektisk i Dølebakken, men nå blir det stille til august

Artikkelen er over 2 år gammel

Gravearbeidene for gang- og sykkelvei i Dølebakken har kommet langt. Store inngrep er gjort i hagene til mange av huseierne. Men de neste to ukene blir det stille. Nå tar anleggsarbeiderne to ukers fellesferie.

Oppgraderingen av den sentrale innfartsåren til sentrum ble påbegynt i januar.

Dagens bredde er mellom 5,5 og 8,0 meter i den 1.850 meter lange Dølebakken, mellom Sandarveien og Ringveien.

Støttemur skal skåne eiendommer

Første etappe er fra jernbanelinja og opp til Frøyas vei. Strekningen er 900 meter lang.

Her blir det sprengt bort over 900 kubikkmeter steinmasser.

Det skal bli bredere fortau og sykkelfelt på hver side av kjørebanen.

200 kubikkmeter støttemur skal begrense inngrepene på eiendommene.

Dølebakken, som har betegnelsen fylkesvei 275, er for tida stengt for gjennomkjøring. Kun atkomst til eiendommene er tillatt.

Myke trafikanter er prioritert

Det nye veiprosjektet skal sikre ferdsel for fotgjengere og syklister på fylkesveien.

Det skal bli økt trygghet for de myke trafikantene. Målet er å få flere som vil sykle til jobb og skole.

Fem firmaer kjempet om oppdraget

Statens vegvesen i Vestfold valgte Larvik-firmaet Kaare Mortensen som hovedentreprenør. De konkurrerte mot fire andre Vestfold-firmaer.

Her er det mye gammelt, som ikke lenger er i bruk. Men ingen vet noe om det.

Lasse Sondbø, senioringeniør i Statens vegvesen i Vestfold

Kaare Mortensen hadde det rimeligste anbudet, på 18 millioner kroner.

Trøbbel med ukjente kabler og ledninger

Arbeidene har i store trekk gått etter planen.

10–15 mann har vært i arbeid første halvår, fram til feriestart.

– Men vi har hatt store utfordringer med kabler og ledninger. Her er det mye gammelt, som ikke lenger er i bruk. Men ingen vet noe om dem. Så vi må være forsiktige, forteller senioringeniør Lasse Sondbø i Statens vegvesen i Vestfold.

En del av ledningsnettet er ikke plottet inn på kartene som anleggsarbeiderne benytter.

Ny etappe påbegynnes til våren

Neste etappe av oppgraderingen, fra Frøyas vei til Ringveien, blir påbegynt til våren. Målet er at arbeidene skal være ferdig i løpet av 2020.

Siste del blir nederst – fra jernbanebrua til Storgata. Dette prosjektet er ikke tidfestet.

Når Dølebakken er ferdig, vil den fremdeles være forkjørsvei med en fartsgrense på 40 kilometer i timen.

Kommentarer til denne saken