Tatt med flere kilo hasj

I to forskjellige hus, ett i Sandefjord og ett i Kodal, fant politiet til sammen 2,7 kilo hasj.