Mistet to millioner kroner – måtte begynne på nytt fra scratch

Igjen er det full aktivitet i Miabua etter vårens konflikt med Dyrebeskyttelsen Norge.