Kubilder skal hjelpe bilførere i trafikken

Bilder av vårglade kuer skal forhindre trafikulykker i Vestfold.

DEL

Vi er litt rustne trafikanter når våren kommer, vi må rett og slett venne oss til et mer komplisert trafikkbilde. Det er behov for økt oppmerksomhet og samspill. Vi må se oss rundt og få blikkontakt med andre. Det er en billig forsikring mot uhell nå i vårslippet.

Det sier Henriette Auensen trafikksikkerhetsrådgiver i Vestfold fylkeskommune, i en pressemelding torsdag.

Sammen med alle Vestfold-kommunene, har fylkeskommunen utviklet en kampanje for å redusere farene for at det skal skje uhell og ulykker i vårtrafikken.

Kampanjen innebærer plakater og annonser der vi møter våryre kuer i ulike roller i trafikken.

Et av de viktigste samfunnsoppdragene til fylkeskommunen, er trafikksikkerhet og visjonen om null drepte og skadde i trafikken. Vi har ansvar for 1 300 km fylkesvei. Det er på disse veiene det relativt sett skjer flest ulykker. Kommunen har ansvaret for trafikksikkerhetstiltak på et stort nettverk av kommunale veier, så det sier seg selv at her må vi samarbeide tett, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder av hovedutvalg for samferdsel og areal.

Auensen håper illustrasjonene kan appellere til bilførere, slik at vi husker å se oss rundt og bruke sansene våre.

Artikkeltags