Dødsulykken på E18: Vitne mener han kan ha forsøkt å svinge unna

Sjåføren i dødsbilen har kjørt langt uten å snu.