Eldre føler seg overkjørt – får ikke samlingsrom i nytt sykehjem

En rekke ganger har eldrerådet bedt om at det nye sykehjemsbygget på Nygård får et samlingssrom, i det minste en vurdering av kostnadene til et slikt rom. De har ikke blitt hørt.