Stokke og Andebu har hatt tilbudet til eldre lenge – nå kommer det til hele Sandefjord

Stokke og Andebu har lenge hatt aksjoner om høsten med utlevering av strøsand til eldre. Tilbudet er nå utvidet til å gjelde hele Sandefjord kommune.