– Jeg liker ikke dette. Dersom en aktør får anledning til å ha utvidet skjenketid en gang i blant, må vi bare forvente at andre som har lukkede arrangementer også vil ha utvidede skjenketider, sa KrFs gruppe­leder Bror-Lennart Mentzoni under tirsdagens formannskaps­møte.

Under møtet behandlet de en søknad om å utvide skjenketiden fra klokka 02.00 til 03.00 ved et arrangement på Scandic Park Sandefjord.

Arrangementet finner ikke sted før i januar 2016, men er tidlig ute for å få inn tilbud fra hoteller i regionen.

Fyller hele hotellet

Hotelldirektør Thomas Ødegård forteller til Sandefjords Blad at det dreier seg om et kurs med 250 deltakere.

– De skal fylle hele hotellet, og det er kun denne ene gangen de skal holde kurset hos oss, forteller han.

Hotellet konkurrerer mot andre byer om arrangementet. Hvilken aktør det er snakk om, vil han ikke si, siden konkurransen ikke er avsluttet ennå. Kunden har ikke tidligere benyttet Park Hotell, får SB opplyst.

Ingen av gjestene vil over­natte på andre hoteller i byen, så det er ikke snakk om at gjestene skal ut av hotellet og inn i sentrum etter at skjenk­ingen opphører 03.00. Dette ble nemlig nevnt som argument mot å utvide skjenketiden da saken ble diskutert i formannskapet.

Likebehandling av alle

Et prinsipp som ble nevnt av flere av politikerne i formannskapet, var kravet om at alle søknader skal behandles likt.

Enten du er en «pub nedi gata» eller et stort hotell, skal du få saken din behandlet på like vilkår. Dermed kan det hende at andre også vil ønske å utvide skjenketiden når de ser hva politikerne velger i denne saken.

I formannskapet ble søknaden godkjent, med minste mulige margin. Fem av de elleve i utvalget var imot. I tillegg til KrF, var Ap og Audun Tjomsland (H) negative til søknaden.

– Tenk dere nøye om

Mentzoni anbefalte Høyres gruppe å tenke seg nøye om i saken fram til man skal behandle den i bystyret.

– Gjør de som de foreslår nå, er det en endring av skjenke­politikken i byen vår, sa han.

Innad i byens største parti, Høyre, var det store sprik i hva man mener om saken. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) var likevel ikke i tvil om hva han ville stemme, til tross for at KrFs Mentzoni viste til at det er sammenheng mellom skjenketider og voldstilfeller (se faktaboks).

– Som en liberaler på området, har jeg sans for likhets­prinsippet. Jeg kommer til å støtte alle framtidige saker som går på samme sak. Vi får bare håpe at gjestene forblir på hotellet og går stille til sine rom, sa ordføreren.

– Virker som utpressing

På Arbeiderparti-benken var Morten Istre kritisk til hvordan man fikk presentert saken.

– Når jeg hører fra ordføreren at det er et vilkår fra arrangøren at man skal ha utvidet skjenketid for å avholde arrangementet, synes jeg det virker som utpressing. Dette setter oss i en vanskelig situasjon, mente han.