Gleditsch opplyser at et enstemmig styre inkludert to ansattes-representanter, står bak vedtaket. Det ble gjort i et nesten to timer langt møte torsdag 21. juni.

– Det har vært et krevende siste år for alle oss involverte.  Jeg har ikke mer å tillegge. Det er en personalsak, sier Gleditsch til tb.no, som viser til unenighet rundt spørsmål knyttet til lufthavnens framtid.

– Hvorfor er det en personalsak hvis det kun dreier seg om spørsmål rundt lufthavnens framtid?

– Det kan jeg ikke gå inn på, sier Gleditsch.

Han vil heller ikke svare på hvorfor prosessen har vært vanskelig, hvorfor Fjeld ikke fortsetter ut oppsigelsesperioden, eller hva uenighetene dreier seg om.