– Jeg jobber mye med barnevernsaker, og opplever ofte overgrep, sier advokat Ann-Iren Skjelbred.

Grunnen til at hun har skrevet under på oppropet til de fem fagpersonene (les om dem her: Fagfolk i opprør mot barnevernet), er at hun opplever at det i mange saker ender med fatale konsekvenser for både barn og foreldre.

Skjelbred håper at det gryende opprøret mot barnevernet vil føre til mer skånsomme metoder som kan ta vare på hele familien, samtidig som man ivaretar politiets etterforskning.

Gale avgjørelser

Hun mener det tas for mange forhastede beslutninger som fører til gale avgjørelser i barnevernsaker.

– Ofte kastes far i fengsel, mens mor blir fratatt barna. Da blir det dobbel bestrafning i saker som kan og bør løses mye smidigere, mener hun.

Advokaten hevder at barnevernet har for mange lukkede saker, med lite informasjon. Det er vanskelig å få tilstrekkelig innsyn og oversikt.

– Sakene lukkes for å skåne barnet og fordi man har taushetsplikt, sier advokaten.

Skjelbred mener at dommeravhør er det eneste riktige forumet for å avhøre barn i sårbare saker.

– I et dommeravhør er det advokater, politifolk, barnevernansatte og en dommer til stede. Alt foregår i lovlige og kontrollerte former. Barnevernet har av og til samtaler alene med barn, der foreldrene er mistenkt for omsorgssvikt, uten at det er andre voksne omsorgspersoner til stede under samtalen. Barna skal opplyses om at de har anledning til å ta med seg en voksen trygghetsperson. Det blir det ofte ikke informert om. Det er svært uheldig, mener Skjelbred.

Ledende spørsmål

– Dersom man stiller de rette spørsmålene i en samtale under fire øyne, kan man få det svaret man er ute etter, når en snakker med små barn. Dette kan få fatale konsekvenser for foreldrene, om ting som barna slett ikke mener å si, sier advokaten.

– Et dommeravhør blir alltid filmet eller tapet. Det finnes ofte ikke skriftlig informasjon etter en samtale mellom et barn og en voksen i regi av barnevernet. Etter en slik samtale kan det bli et hastevedtak om at barnet skal tas fra foreldrene. Alt blir uforutsigbart, sier hun.

– Er dette lovlig?

– Nei, det er lovstridig. Barnevernet bør velge den metoden som griper minst inn i livet til barn og foreldre. Men det er dessverre ofte det motsatte som skjer. Man bør alltid velge den smidigste løsningen, sier Skjelbred.

Kan splitte familier

– Saker som ikke blir løst riktig, kan splitte familier for alltid. Det har jeg dessverre opplevd litt for ofte, sier hun.

Skjelbred mener at det har oppstått et hysteri i kjølvannet av Christoffer-saken. Hun mener at politiet og barnevernet i flere saker handler for kjapt uten å ha utredet saken, på svært tynt grunnlag.

Skjelbred sier det er stor forskjell innen barnevernet.

– Veldig mange gjør en veldig god jobb i barnevernet. Men vi må få lik praksis, for man tolker ting forskjellig fra sted til sted. Skjønn kan man tolke i nær sagt alle retninger, sier hun.