Forretningsmann kjørte båt i murbrygge – hadde 2,11 i promille

Politimesteren har lagt ned påstand om tap av førerretten.