Færre får spesialundervisning i skolen

Positiv: PPT-leder Ivar Ramberg er glad for resultatene. Han tror de vil nå sitt nye mål om tre år.  Foto: Olaf Akselsen

Positiv: PPT-leder Ivar Ramberg er glad for resultatene. Han tror de vil nå sitt nye mål om tre år. Foto: Olaf Akselsen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Prosjektet som startet i mars i fjor, skulle få ned antall elever med spesialundervisning ned i Sandefjord. Tallene for 2014 viser nå at nedgangen er større enn både landsgjennomsnitt og i tilsvarende kommuner.

DEL

I 2013 fikk 10,2 prosent av elevene i sandefjordskolen spesialundervisning. På landsbasis var prosenten 8,4, og sammenlignbare kommuner lå helt nede på 7,7 prosent. Andelen har bare økt i kommunen de siste årene. Men nå har trenden snudd.
 

Ved å plassere rådgiverne i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ut i skolene og tilføre kompetanse, synker nå tallene. Fra å være 2,5 prosent over sammenlignbare kommuner i fjor, ligger nå Sandefjord bare 1,8 prosent over.
 

– Det er veldig bra på kun ett år, og representerer 40 elever som nå heller får tilpasset opplæring i klasserommet, sier PPT-leder Ivar Ramberg.
 

Det er særlig elevene som tidligere har fått mellom én og fem timer spesialundervisning i uka. Ramberg mener det er bra. Kompetansen kommer inn i klasserommet og er et gode for alle elevene, og man unngår segregering.
 

– De får både bedre læringsevne og får det bedre sosialt, sier han.
Målet er at de skal være på samme nivå som landsgjennomsnittet innen tre år. Et realistisk mål, mener PPT-lederen.

Spesialundervisning i Sandefjord

  • I 2013 fikk 10,2 prosent av elevene i sandefjordskolen spesialundervisning. Landsgjennomsnittet var 7,9 og sammenlignbare kommuner (Gruppe 13) lå på 7,6.
  • Siden i fjor har andelen sunket 0,8 prosent i Sandefjord, mot 0,2 prosent i Gruppe 13.
  • PPT har nå et mål om at nedgangen skal fortsette. Flere elever skal få tilpasset undervisning i klasserommet. Om tre år skal Sandefjord ha samme andel som landsgjennomsnittet.
  • Det jobbes også med en kvalitetssikring av den spesialundervisningen som blir gitt.

Kilde: udir/gsi

Artikkeltags