Lønner ferjene seg – for oss? Det skal vi nå få svar på

Er Sandefjord tjent med å ha ferjedrift, eller kanskje ikke? Det skal kommunen nå undersøke med innleid konsulenthjelp.