Nettverket har gjort stor suksess i utlandet - nå starter Beate (36) den norske versjonen

Mennene dominerer på Oslo Børs, og under én av tre norske aksjeeiere er kvinner. Det vil Beate Engelschiøn gjøre noe med.