Folkehelseinstituttet: – Utbredelsen av smitteførende flått ser ut til å øke

Risikoen for å bli smittet av skogflåttencefalitt (TBE) er størst i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.