Widerøe kutter over hele landet - men ikke på Torp foreløpig

Årsaken til kuttene er at Widerøe har fått akutt mannskapsmangel, og ikke vil klare å gjennomføre oppsatte flyvninger, i første omgang i sommerprogrammet. Foto: Steinbjørn Mentzoni

Årsaken til kuttene er at Widerøe har fått akutt mannskapsmangel, og ikke vil klare å gjennomføre oppsatte flyvninger, i første omgang i sommerprogrammet. Foto: Steinbjørn Mentzoni Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Akutt mannskapsmangel gjør at Widerøe nå innfører kutt i ruteprogrammet, over hele landet i sommer og utover høsten. Så langt er Torp ikke berørt.

DEL

Ikke bare er mange sommerruter med Widerøe utsolgt flere uker i forveien. Nå har Widerøe begynt å kontakte passasjerer som skal reise senere i sommer, med tilbud om å bytte flyavgang eller reisedag, fordi flyselskapet må kutte i antall avganger – flere uker framover.

Tirsdag ble en avgang kuttet både i Sandnessjøen og Brønnøysund med mannskapsmangel som begrunnelse. Passasjerer Helgelands Blad har vært i kontakt med opplever situasjonen som usikker og uholdbar, siden mange nå skal reise på ferie via tilknytning til utenlandsruter med andre flyselskap.

Torp er ikke berørt

Markedssjef på Torp Sandefjord lufthavn, Tine Kleive-Mathisen, visste per onsdag kveld ikke om Torp ville bli berørt av kuttene, men oppdaterer torsdag morgen etter å ha vært i kontakt med Widerøe:

– Ingen Torp-avganger er berørt, såvidt oversikten fram til 21. juli viser, skriver hun i en e-post til Sandefjords blad.

100 avganger

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, sier til NTB at rundt 100 avganger vil bli kansellert i juli.

– Noen total oversikt er vanskelig å gi, det varierer fra dag til dag, sier Brandvoll.

Kunder får alternativer

Brandvoll forsikrer at kundene det gjelder, blir kontaktet minst to uker før de skal fly, med et tilbud om en alternativ rute eller avgang. Planene er fortsatt ikke helt lagt, så flere Widerøe-kunder kan få telefon fra selskapet framover.

– Vi jobber fortløpende, og etter hvert som kanselleringene blir klare, så blir passasjerene kontaktet. De kan være trygge på at de får beskjed hvis deres flygninger blir berørt.

Brandvoll sier også at de først og fremst kansellerer avganger som hadde få passasjerer.

Hele landet

Årsaken til kuttene er at Widerøe har fått akutt mannskapsmangel, og ikke vil klare å gjennomføre oppsatte flyginger, i første omgang i sommerprogrammet.

– Vi legger ut sommerprogrammet i lang tid før vi skal fly. Da må vi støtte oss på prognoser og erfaringstall når det gjelder tilgjengelig crew, opplyser direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll.

– Dessverre har vi hatt større avgang og permisjoner enn normalt i vår, vi må derfor kutte produksjonen. Vi gjør dette i god tid før folk skal reise slik at vi i fellesskap kan finne gode alternativer, legger hun til.

For å skaffe flere piloter, har Widerøe startet opplæring av nye mannskaper.

– Vi har også igangsatt ett pilotkurs og har to til planlagt utover høsten, så vi regner med å være i balanse så raskt som mulig, sier Brandvoll.

– Gjelder rutekuttene på alle stasjoner, over hele landet?

– Det gjelder hele rutenettet ja, men vi forsøker å spre det så mye som mulig slik at ingen blir spesielt mye berørt.

Men, som tidligere nevnt i saken, er avgangene fra Torp altså ikke berørt så langt.

På kontrakt

Widerøe flyr delvis på kontrakt med Samferdselsdepartementet, såkalte FOT-ruter, men produksjonen av kommersielle ruter har blitt en stadig større del av de daglige flygingene. Torp er ikke en del av rutene Widerøe har på oppdrag fra staten.

– Vil Widerøe prioritere å fly FOT-ruter, når dere må kutte?

– Vi kutter i ruteprogrammet hos Widerøe fra høsten. De rutene som blir tatt ut forhåndskanselleres. Dette er kun kommersielle ruter, og nedtrekket skal sørge for at vi kommer i balanse i forhold til de ressurser vi har tilgjengelig og den produksjonen vi har planlagt, opplyser Brandvoll.

– I tillegg har vi noen ad hoc-kanselleringer i sommer som skyldes mannskapsmangel. Ad hoc-kanselleringene gjelder også FOT-ruter. Selv om disse kanselleringene varsles i to uker i forveien er dette fremdeles å anse som ad hoc.

– Vi velger å være føre var for å yte best mulig service overfor våre reisende og for å unngå at passasjerene får beskjed om ombookinger og kanselleringer i siste liten. Alle reisende som blir berørt får tilbud om alternativ avgang, eller alternativ rute, opplyser Brandvoll, og sier flyselskapet «forventer å være innenfor de regularitetskravene som Samferdselsdepartementet har satt for året som helhet».

– Tilskudd kan bli redusert

I Samferdselsdepartementet følges situasjonen i Widerøe nøye.

– Departementet forventer at Widerøe gjør det som er mulig for å unngå ubehag for passasjerene nå når vi går inn i ferietida, ifølge pressevakt Tor Midtbø.

– Vi har stilt et strengt krav til regularitet i kontrakten med selskapet, og har grunn til å tro at trusselen om trekk i tilskudd er et tungtveiende hensyn når selskapet foretar prioriteringer.

– Begrepene forhåndskansellering og ad hoc.kanselleringer er ikke begreper som brukes i anbudskontrakten. Regularitetskravet knytter seg til avviket mellom det ruteprogrammet som presenteres før sesongen og de flygingene som faktisk gjennomføres, opplyser Midtbø.

Artikkeltags