Stadig høyere flyktningprognoser

Mer å gjøre: Tor Øystein Skog og Marit Bjerkely Haraldsvik i Introtemaet til NAV kommer til å få enda mer å gjøre de nærmeste åra for å skaffe flyktninger et sted å bo. Arkivfoto: Eivor Jerpåsen

Mer å gjøre: Tor Øystein Skog og Marit Bjerkely Haraldsvik i Introtemaet til NAV kommer til å få enda mer å gjøre de nærmeste åra for å skaffe flyktninger et sted å bo. Arkivfoto: Eivor Jerpåsen Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Sandefjord, Stokke og Andebu må forberede seg på en kraftig økning av flyktninger i åra framover.

DEL

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har revidert prognosene fram til 2020, og har sendt nye brev til alle landets kommuner. I perioden 2016–2019 må norske kommuner ta imot 50.000 flyktninger, 13.200 årlig i 2016 og 2017 og 12.000 for hvert år i 2018 og 2019. Det er første gang direktoratet presenterer tall for 2019. 50 millioner mennesker er nå på flukt. Dette er de høyeste tallene siden andre verdenskrig. Situasjonen er blitt ytterligere forverret de siste månedene.

– Behovet både for 2016 og de neste årene vil kunne øke, gitt den utviklingen vi ser av mennesker som søker beskyttelse i mange europeiske land i dag, uttaler IMDi-direktør Geir Barvik.

30 prosent økning fra i fjor

Med kommunevedtakene som er fattet hittil i år er det realistisk at 10.000 flyktninger blir bosatt i 2015. Dette er en økning på nesten 30 prosent fra 2014.

Når de tre kommunene blir «nye» Sandefjord om halvannet år, må de belage seg på å ta imot 310 nye flyktninger i perioden 2017–2019.

– Vestfold-kommunene forbilder

Seksjonsleder i IMDi Øst, Anders Fyhn, sier at mange vestfoldkommuner tidligere ikke har vært spesielt gode til å ta sin del av bosettingsansvaret. Han mener imidlertid de er blitt forbilder for andre kommuner når det gjelder viljen til å ta imot flyktninger.

– Vestfold-kommunene tar ansvar, og de sier nå ja til våre ekstraordinære anmodninger.

De tre SAS-ordførerne har sammen med sine politikerkolleger alle oppjustert antallet flyktninger for i år og neste år, etter at appellen fra likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) ble kjent på forsommeren.

Bjørn Ole Gleditsch: – Vi har strukket oss langt allerede. Arkivfoto: Atle Møller

Bjørn Ole Gleditsch: – Vi har strukket oss langt allerede. Arkivfoto: Atle Møller

– Men vi har strukket oss langt, og det er en grense for hvor mange vi kan ta imot. De skal integreres, og vi må ta ansvar for utdanning, jobb, helse og bolig. Dessuten er det viktig med aksept i befolkningen, sier Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H).

Erlend Larsen: – Vi må hjelpe folk som er i nød.Arkivfoto: Kirvil Håberg Allum

Erlend Larsen: – Vi må hjelpe folk som er i nød.Arkivfoto: Kirvil Håberg Allum

Stokke-kollega Erlend Larsen (H) mener kommunene må hjelpe folk som er i nød, men innrømmer at det har vært krevende å finne et sted å bo for alle flyktningene.

Bjarne Sommerstad: – Vi må ta vare på dem vi har sagt ja til. Arkivfoto: Atle Møller

Bjarne Sommerstad: – Vi må ta vare på dem vi har sagt ja til. Arkivfoto: Atle Møller

– Vi gjør et skippertak nå, men deretter må vi balansere tilstrømningen, for vi må ta vare på dem vi har sagt ja til, kommenterer Andebu-ordfører Bjarne Sommerstad (Sp).

Tallene fra IMDi

  • SANDEFJORD tar imot 86 flyktninger i 2015 og 72 i 2016
  • Blir bedt om å ta imot 64 i 2017, 58 i 2018 og 58 i 2019
  • STOKKE tar imot 40 flyktninger i 2015 og 33 i 2016
  • Blir bedt om å ta imot 29 i 2017, 26 i 2018 og 26 i 2019
  • ANDEBU tar imot 24 flyktninger i 2015 og 21 i 2016
  • Blir bedt om å ta imot 17 i 2017, 16 i 2018 og 16 i 2019

Artikkeltags