Fon må forkorte brygge

Berganodden: Brygga på Østerøya er godkjent av kommunen to ganger, første gang i 1998. Nå har fylkesmannen endret mening og krever den forkortet. Arkivfoto: Olaf Akselsen

Berganodden: Brygga på Østerøya er godkjent av kommunen to ganger, første gang i 1998. Nå har fylkesmannen endret mening og krever den forkortet. Arkivfoto: Olaf Akselsen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Brygga til Carl Christian Fon er ti meter lengre enn godkjent. Det mener fylkesmannen.

DEL

I september avgjorde Oslo tingrett at en tidligere godkjenning av fylkesmannen er ugyldig.

Øystein Stray Spetalen, som i mange år har protestert på brygga til nabo Carl Christian Fon ved Berganodden på Østerøya, fikk imidlertid ikke tingretten med på å bestemme hvor lang brygga kan være.

LES OGSÅ: Spetalen mener naboen har for stor brygge - tapte i retten

Det har nå fylkesmannen gjort. Ifølge fagsjef Andreas Mæland ga kommunen i 1998 tillatelse til ei 20 meter lang brygge med uteliggere. Brygga som står der i dag er 30 meter.

Frist til 1. februar

I et forhåndsvarsel blir Fon bedt om å redusere brygga til 20 meter og redusere antall utliggere fra 17-18 til maksimalt fem. Fon har en frist til 1. februar med å uttale seg, før et eventuelt pålegg kommer.

– Vi vil avvente denne uttalelsen, og så gå igjennom synspunktene til Fon, før vi eventuelt fatter et vedtak, sier Mæland til Sandefjords Blad.

Dersom vedtaket blir som forhåndsvarslet, og Fon ikke etterkommer kravet, risikerer han tvangsmulkt.

– Helt uakseptabelt

Fons advokat Ole Petter Breistøl sier at de vil sende sitt svar i januar og at de vil bestride kravet om å kutte brygga.

I en kommentar til avisa legger han til:

"Dette er meget spesielt utspill av Staten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er overordnet Fylkesmannen på dette saksfelt. Kommunalministeren reiser for tiden landet rundt og taler varmt om kommunesammenslåing og lover kommunene mer lokalt ansvar og selvstyre ved sammenslåing. Sandefjord kommune er inne i en sammenslåingsprosess med Stokke og Andebu.

Sammenslåingen i Sandefjord er et foregangsprosjekt for kommunalministerens politiske vyer på dette området. Midt i denne prosessen så blander hans eget departement seg inn i en gammel kommunalt byggesak fra 1998 som kommunen anser seg ferdig med og godkjent etter fire behandlinger av administrasjonen og politiske utvalg med Høyrepolitikere i spissen.

Utspillet fremstår som regelrett overkjøring av det lokale selvstyre i Sandefjord. Er det dette kommunalministeren mener med mer lokalt selvstyre? Skal Kommunalministeren bevare sin troverdighet om løftene om mer ansvar og selvstyre bør han snarest ta en prat på kammerset med sine byråkrater om hvordan det lokale selvstyre i Høyrestyrte Sandefjord blir respektert i denne saken".

– Dette er en statlig styring av et kommunalt vedtak som er helt uakseptabelt. Vi mener også det er i strid med forvaltningsloven om kommunens frie skjønn, altså en umyndiggjøring av kommunen, sier Breistøl, som tror bakgrunnen er press fra kommunaldepartementet.

Han viser til at kommunen først godkjente brygga i 1998, og så på nytt i 2006, og at det derfor er feil å komme med et nytt vedtak åtte år senere.

– I verste fall kan dette ende med en ny rettssak mot staten, sier Breistøl.

Sandefjord kommune er ikke lenger part i saken, men avdelingsleder Ann Kristin Engerdahl sier at brygga er godkjent av kommunen og at hun derfor er uenig i kravet fra fylkes- mannen.

LES OGSÅ: Bryggestrid til i retten igjen

Artikkeltags