Nesten ni av 10 går rett ut i arbeidsledighet – Fredrik (21) og Tobias (20) er av de få heldige

Nesten ni av 10 utviklingshemmede i Vestfold går rett ut i arbeidsledighet etter skolegang.