Kvinnen, som er i 30-årene fra Tønsberg-distriktet, er tilkjent en erstatning på 482.000 kroner av Norsk Pasientskadeerstatning. Det er den høyeste summen som er utbetalt i Vestfold, etter skader oppstått i den private helsetjenesten.

Kvinnen pådro seg en alvorlig infeksjon i begge brystene som følge av inngrepet. Kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i NPE, kan av hensyn til taushetsplikten ikke uttale seg videre om skadenes omfang.

Merket for livet

Etter det Tønsbergs Blad kjenner til, skal den unge kvinnen være merket for livet.

NPE har nå utarbeidet en rapport med statistikk over pasientskader innen den private helsetjenesten i hele landet.

I løpet av tre år, fra 2009 til og med 2011, har 58 vestfoldinger klaget. Det er fattet 38 vedtak, hvorav 18 medhold og 20 avslag. De fleste er misfornøyd med behandlingen hos tannlegen.

I alt 29 av vedtakene gjelder tannlegebehandling, med 16 medhold og 13 avslag. Til sammen er det utbetalt cirka én million kroner til pasienter fra Vestfold, hvorav nesten halvparten gikk til kvinnen som fikk skadet og ødelagt brystene sine.

978 klager

På landsbasis har NPE mottatt 978 saker fra misfornøyde pasienter i den private helsesektoren. Det utgjør åtte prosent av den totale saksmengden.

NPE har fattet vedtak om medhold eller avslag i totalt 622 saker. 226 av søkerne har fått medhold, og det er utbetalt 19 millioner i erstatning. Gjennomsnittlig utbetaling i 2011 var på 130.000 kroner. Til sammenlignet var gjennomsnittlig utbetaling i offentlig sektor 740.000 kroner.

Tannlegesakene utgjør den desidert største andelen. I løpet av de tre siste årene har NPE mottatt 474 tannlegesaker. 43 prosent av pasienter, som har hatt et ublidt møte med tannlegen, har fått medhold.

– Skjerp dere

– Mange journaler er ført i strid med journalforskriften, sier direktør Erling Breivik i NPE.

– Det er viktig at fagmiljøet og Tannlegeforeningen er opptatt av god praksis og kvalitet i journalføringen, sier han.