For en undersøkelse gjort av Ipsos på vegne av Norsk Friluftsliv, viser at barn av begge kjønn synes litt mas er helt greit.

Hele 64 prosent av barna som deltok i undersøkelsen mente at det var helt greit at de voksne maste på dem om tur. Kun seks prosent av barna syntes ikke det var greit i det hele tatt.

De fleste foreldre deler opplevelsen av at barna liker å være på tur når de først kommer seg ut av huset. Norsk Friluftsliv mener det er viktig at barna får gode turvaner, slik at det vil påvirke barnas framtid positivt med henhold til deres fysisk helse. Ikke bare er det godt for den fysiske helsen, men turopplevelser med foreldrene sitter ofte igjen som sterke og gode barndomsminner. Derfor anbefaler Norsk Friluftsliv foreldre å mase litt på barna om tur.

LES OGSÅ: Fikk familier opp av sofaen