Flere opplevelseskort skal deles ut

VERDIFULLT KORT: Pengene som ligger på opplevelseskortene for barn og unge fra familier med svak økonomi har hittil blitt brukt mye mindre enn kommunen regnet med. Nå blir kortene mer tilpasset aldersgruppene. I kommunen er det Gunn Strand Eliassen som administrerer ordningen.

VERDIFULLT KORT: Pengene som ligger på opplevelseskortene for barn og unge fra familier med svak økonomi har hittil blitt brukt mye mindre enn kommunen regnet med. Nå blir kortene mer tilpasset aldersgruppene. I kommunen er det Gunn Strand Eliassen som administrerer ordningen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er lærere, helsesøstre og barnevernet som kommer med anbefalinger om hvem som trenger opplevelseskortene. I Sandefjord utstedes kortene av NAV.

DEL

– Vi bør få en sak fra kommuneadministrasjonen om dette. Når det viser seg at de yngste ikke belaster kortet særlig, bør de eldste kanskje få et høyere beløp. Det koster jo fort 3.000 kroner bare å være medlem i fotballgruppa enkelte steder, sa ordfører Bjørn Ole Gleditsch til formannskapet i januar.

Nå er saken behandlet i hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling (KFBS). Her var alle politikerne enige om at refusjonsbeløpet for medlemsavgifter i lag og foreninger, eller på sportsutstyr/instrumenter skal begrenses til 1.000 kr pr. år for de minste (2-10 år) og 3.500 kr for aldersgruppen 11–18 år. Tidligere har beløpet vært 3.000 kr. for begge grupper.

Det var også enighet om at antallet kort bør økes fra 350 til 400. Saken om tilpasninger i opplevelseskortet går videre til formannskapet 13. mars. Formannskapet fatter endelig vedtak i saken. 

LES OGSÅ: (+) Over en million kroner står ubrukt til barn og unge

Kortene er ment å gi barn og ungdom fra familier med svak økonomi tilgang til opplevelser innen kultur, idrett og andre fritidstilbud. Ordningen startet opp i 2013. Det første året omfattet den 50 kort, i fjor var det 350 kort.

STADIG FLERE: Kommunen delte i fjor ut 350 slike opplevelseskort. 500 barn kunne nyte godt av tilbudene som ligger i kortet. Nå er det bestemt at det skal deles ut 50 flere i 2018.

STADIG FLERE: Kommunen delte i fjor ut 350 slike opplevelseskort. 500 barn kunne nyte godt av tilbudene som ligger i kortet. Nå er det bestemt at det skal deles ut 50 flere i 2018. Foto:

Artikkeltags