(Tønsbergs Blad)

Fylkeskommunen tildeles Nasjonal jordvernpris for sitt arbeid med vern av matjordareal i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.

Nasjonal jordvernpris er et tiltak i Regjeringens nasjonale jordvernstrategi. Vestfold er nominert på bakgrunn av sitt tydelige mål om vern av matjordareal i fylkeskommunens Regionale plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA).

Prisen ble delt ut av statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal, i forbindelse med møte i fylkestinget i Vestfold torsdag denne uken.

LES OGSÅ: Dag Terje og Maria vil ha omkamp om sammenslåing – og det vil Ap i Telemark også

– Unikt

– Dette er en viktig pris for fylkestinget, fylkeskommunen, fylkesmannen og for kommunene i Vestfold. Det vi har fått til med RPBA, med samarbeidet og jordvernet som inngår her, er unikt i norsk sammenheng. Derfor er det veldig hyggelig og inspirerende å få anerkjennelse for arbeidet i form av jordvernprisen, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Planen inneholder retningslinjer som bidrar til et langsiktig vern av dyrka jord utenfor de langsiktige utviklingsgrensene som er fastsatt i medhold av planen, men også dyrkbar jord og produktiv skog.

Prisen bidrar til å øke bevisstheten om jordvernet, og får fram gode ideer, tiltak, planer og strategier som tar vare på matjorda vår. Juryen, som har vært ledet av landbruks- og matminister Dale har vurdert 23 nominerte kandidater. Vestfold ble enstemmig nominert.