Utbygger fikk en halv million i «avslag»

Kommunen krevde først 720.000 kroner i gebyr for et nytt bygg på Aagaards plass. Nå er gebyret redusert to ganger etter klager.