Elever mister plassene og flere lærere har blitt sagt opp: – Vi har konkludert med at vi ikke klarer å bli store nok

Gjennestad videregående skole i Stokke har sagt opp fem lærere og flere vikarer, i tillegg til at noen elever mister plasser sine. Dette skyldes i hovedsak at skolen ikke har fått nok søkere.