Kommer med flengende kritikk av kommunen: – Det brukes hersketeknikker og fryktkultur

– Det råder en fryktkultur i helsesektoren som gjør at ansatte ikke tør å si ifra om uverdige forhold både for dem og for brukerne, sier Thore Sebastian Nielsen. Han vil det han kaller ukultur i helsesektoren til livs.