Erlend Larsen (H) mener fastlegen er viktig for at elever fullfører videregående: – Det er ett av flere tiltak for at de skal ta skolen seriøst

Fastlegeordningen er under press fra økt arbeidsmengde og vanskelig rekruttering. Legene bruker for mye tid på småsyke elever, mener fastlege Tom Ole Øren. Ordningen er viktig for folkehelsa, og har fått støtte til økt rekruttering, svarer Erlend Larsen (H).