Her ønsker de framtidas by

Høgenhall: Planområdet for en mulig utbygging ligger nordvest for Lahelle (nærmest) i Tønsbergfjorden. Arkivfoto: Olaf Akselsen

Høgenhall: Planområdet for en mulig utbygging ligger nordvest for Lahelle (nærmest) i Tønsbergfjorden. Arkivfoto: Olaf Akselsen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Høgenhall kan kan bli forskningsområde for framtidas boligbygging.

DEL

Naboene vil ikke ha noen utbygging og Fremskrittspartiet gir de 869 personene som har gitt sin protestsignatur full støtte.

Det tar ikke de andre medlemmene i planutvalget hensyn til. I forrige uke vedtok utvalget, mot FrPs to stemmer, å legge ut en såkalt mulighetsstudie for Høgenhall til grunn for det videre planarbeidet.

Det kan bety en helt ny måte å tenke boligbygging på.

– Kanskje kan vi bruke disse områdene på en annen måte enn tradisjonelt, sier Tor Steinar Mathiassen (H).

Han nevnte både nye energiløsninger og at bruken av el-sykler og el-biler kan ha snudd opp-ned på situasjonen. Han så også for seg at dette ikke blir blokkbygg, men boligbygging som alle ønsket. I det videre arbeidet tar han gjerne med seg framtidsforskere.

Kommunen eier mye av arealet

Tankene til Mathiassen fikk flere til å melde seg på.

– Det kan bli et forskningsområde for ny boligbygging, sier Oddvar Myklebust (Uavh.).

– I Kina bygger de nullutslippsbyer. Det hadde vært spennende å se hvilke muligheter som fins, nettopp fordi vi sitter med hånda på rattet, sier Anne Strømøy (H).

Med det sikter Strømøy til at kommunen selv eier over halvparten av det 460 mål store området.

Støtter naboprotester

Argumentene fikk ikke Cathrine Andersen (FrP) til å endre syn, heller ikke understrekingen om at det politikerne vedtok er en mulighetsstudie, og ikke et klarsignal om utbygging.

– Dette er et flott rekreasjonsområde, det er stor lokal motstand, og kanskje vil ikke behovet for denne utbyggingen være der i framtida med tanke på kommunesammenslåingen, sier Andersen.

Med unntak av skepsis mot å bygge en skole på et nåværende landsbruksareal, får ikke Andersen støtte.

– Det er ikke bare i Andebu og Stokke det skal bygges boliger. Det gode arbeidet bør fortsette, sier Karin Vabog Christensen (Ap).

– Om vi skal utsette dette planarbeidet med tanke på kommunesammenslåing, bør vi heller se om vi kan utsette å bygge på andre landbruksarealer, som Sørby/Virik. Jeg forstår ikke tankegangen og motivasjonen til FrP, sier Myklebust.

– Selv om vi absolutt skal ta underskriftene mot utbygging på alvor, er dette noe vi selv bestemmer om skal bygges ut og når, sier Erling Sørhaug (H).

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken