Her har det holdt på å gå galt mange ganger – nå skal du ikke kjøre her lenger

Nå blir skoleveien enda tryggere for barna på Helgerød skole.