Stein vil sikre at «folk og annet» ikke faller ut i veien: – Det kommer til å gå menneskeliv her, spørsmålet er bare når

Stein Matre har ikke tall på hvor mange nesten-ulykker han har sett på Holms. Nå ønsker han å ta grep.