– Dette arbeidet gir mye glede. Vi møter mange flotte familier, sier Karin Bjønness.

Hun er koordinator for Home-Start Familiekontakten (HSF), og jobber med å spleise småbarnsfamilier og frivillige hjelpere som passer godt sammen.

Per i dag er det 25 familiekontakter i Sandefjord.

I forbindelse med kommunesammenslåingen jobber Bjønness med å nå ut til nye frivillige og familier med behov for hjelp også i Andebu og Stokke. Behovet er i første omgang på rundt 10–15 familiekontakter i Stokke, 10–15 i Andebu og 10 i Sandefjord.

– I utgangspunktet ønsker vi å bli kontaktet av så mange frivillige som mulig, sier Bjønness.

Home-Start Familiekontakten (HSF):

Hvem er tilbudet for? Familien må ha minst ett barn under skolealder. Hjelpen gis av frivillige (familiekontakter) i familiens eget hjem, i 2-4 timer per uke i en avtalt periode. Familien og den frivillige blir fulgt opp av koordinator.

Vil du bli familiekontakt? Kontakt kommunens koordinator på 415 37 683 eller e-post: homestart.familiekontakten @sandefjord.kommune.no. Kravet er at du har erfaring med barn, og at du har lyst og tid til å besøke en småbarnsfamilie én gang i uka.

 

Hjelp i en utfordrende situasjon

En familiekontakt besøker en familie i deres hjem 2-4 timer én dag i uka. Man yter praktisk hjelp der familien har behov.

Oppgavene er veldig varierte.

Det kan være at en mor opplever en intens hverdag med tvillinger, og trenger et pusterom for å kunne ta seg en dusj. En familie kan ha opplevd mye sykdom, som kan ha gjort det vanskelig å følge opp barna så mye de har ønsket. Eller mor kan ha problemer med å komme seg ut, og trenger trillehjelp. Det overordnede er at familien kjenner på at den står i en utfordrende situasjon.

De frivillige får forberedelseskurs med kursbevis, samt veiledning og oppfølging. Kurs arrangeres cirka to ganger i året, med et informasjonsmøte i forkant.

Neste informasjonsmøte arrangeres mandag 3. april klokka 18, i Home-Start Familiekontaktens lokaler på Søebergtorget. Bjønness planlegger også å holde kurs i Stokke og Andebu etter hvert som hun får kontakt med interesserte.

– Når man starter som frivillig, forplikter man seg til en familie i en avtalt periode. Ofte er det en periode på seks måneder, men det kan variere etter hva som er behovet, sier Bjønness.

10-årsjubileum

HSF i Sandefjord markerer 10-årsjubileum i mai.

Bjønness har vært med helt siden starten. I 2007 startet hun å jobbe som frivillig. Seks år senere ble hun ansatt i en halv stilling som koordinator, som nå er utvidet til 100 prosent.

– I løpet av denne tida er det mange som har fått en positiv opplevelse. De som tar kontakt med oss har ofte hørt om tilbudet fra andre familier, som har hatt gode erfaringer. Jeg synes terskelen har blitt lavere for å ta kontakt, sier Bjønness.

Per i dag består HSF i Norge av 34 avdelinger med til sammen 43 koordinatorer .

– Gjennom årene har vi også fått større tillit fra det offentlige helseapparatet. Det har blitt et fint supplement til de andre offentlige ressursene. Det er også hyggelig å samarbeide med andre frivillige organisasjoner, mener Bjønness.