– Det blir feil at én eiendom «går solo». Hele kvartalet må ses under ett

Hotelleier Henrik Kulms på Atlantic ser rødt når han leser om at Hjertnes Eiendom igjen går til planutvalget for å få gjennomslag for boligblokkene ved Hvidts Plass.