– Det blir feil at én eiendom «går solo». Hele kvartalet må ses under ett

Artikkelen er over 1 år gammel

Hotelleier Henrik Kulms på Atlantic ser rødt når han leser om at Hjertnes Eiendom igjen går til planutvalget for å få gjennomslag for boligblokkene ved Hvidts Plass.