- Hvor idiotisk går det an å legge et busstopp?

- Busstoppet er lagt der fordi det lå på samme sted før, lyder veivesenets forklaring.

- Busstoppet er lagt der fordi det lå på samme sted før, lyder veivesenets forklaring. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

- Dette må være verdens mest idiotiske busstopp, sier en kvinnelig bilist (49).

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Busstoppet ligger like sør for rundkjøringen som ble anlagt i Hegnaveien i Sandefjord. Med dobbel sperrelinje må all trafikk stanse bak bussen som sperrer hele feltet inn til rundkjøringen.

- Vi la busstoppet der, fordi det lå der fra før, sier senioringeniør Lasse Sondbø i Statens vegvesen region sør. Han ser ikke at dette er noe stort problem.

Sandefjords Blad har fått flere henvendelser om busstoppet ved rundkjøringen.

- Det kommer flere slike busstopp, sier Bjørn Andersen i Statens vegvesen.

Bare korte busstopp

- Det går nesten bare folk av bussene der, ingen går på. Dermed stopper bussene bare kort tid, sier Sondbø, som har ansvaret for veivesenets merking i Vestfold. Han sier det ble gjort trafikktellinger på stedet før busstoppet ble merket.

- I forhold til trafikkmengde og antall busstopp i løpet av dagen, er det ikke behov for busslomme, så dette er etter forskriftene, sier Sondbø.

Vi la busstoppet der, fordi det lå der fra før.

Han viser til at det er avkjøring til privatboliger på stedet, i tillegg til rundkjøringen. Dette kompliserte arbeidet med å lage busslomme, mener han.

Plass til busslomme

- Men det er plass til busslomme der?

- Ja, vi hadde egentlig planer om busslomme, men dette ble nøye vudert, og vi gikk vekk fra lomme.

- Dette er jo helt uproblematisk. Bilistene må bare stoppe bak bussen et lite øyeblikk og vente. Slik er det jo utover hele Østerøyveien, at bussene stanser i veien, og det er også flere slike stopp i veien etter omleggingen på Raveien, sier veiingeniøren.

- Dette er helt uproblematisk, og busstoppet gjør det lettere for bussjåførene, sier Lasse Sondbø.

Hovedvei fra sentrum til Østerøya

Kjører en bilist forbi - tross dobbel sperrelinje - når bussen har stanset ved rundkjøringen, ender bilen på feil side av trafikkøya ved rundkjøringen, med de følger det kan få. Så langt har det ikke vært noen alvorlige ulykker på stedet.

Hegnaveien (sørfra) og Heimdalveien (nordfra) ender i den sterkt trafikkerte rundkjøringen. Disse veiene er eneste adkomstveier til hele Østerøya-området i Sandefjord, der det i tillegg til boliger er trafikk til både industriområde, byens avfallsanlegg et et stort antall hytter.

Døgntrafikken i Heimdalveien alene, mellom riksvei 303 og rundkjøringen, ble for tre år siden målt til 8.000 kjøretøyer, ifølge Statens vegvesen.

Plasseringen skaper diskusjon

Plasseringen av busstoppet i Hegnaveien skaper debatt på Sandefjords Blads facebookside.

Her er noen av innleggene:

Artikkeltags