Bredere gang- og sykkelfelt i Hystadveien krever sprengning. Naboer frykter hva som kan skje

Artikkelen er over 1 år gammel

Sensitiv kvikkleire og fjellskrenter som kan bli sprengt bort, gjør folk i nabolaget redde for at rystelser vil forplante seg til eiendommer på Stub, ødelegge stabiliteten og gi setningsskader.