Hystadveien kan bli stengt i lange perioder

Artikkelen er over 1 år gammel

Skal sprengningsarbeider for ny gang- og sykkelvei gjennomføres, må Hystadveien stenges. Da er det ikke bare snakk om i kortere perioder. Veien må i så fall stenges i lang tid.