Hytteeiere i nabobyen måtte ta grep og rive ulovlighetene

Hytteeierne ble pent nødt til å rive de ulovlige tiltakene.