Da tårnet ble tatt bort, løsnet det for IKEA

Møbelvarehus: Slik vil Ikea Danebu se ut ved innkjøringen fra E18 når det står klart før jul 2017. Illustrasjon: IK Arkitektur + Urbanisme AS

Møbelvarehus: Slik vil Ikea Danebu se ut ved innkjøringen fra E18 når det står klart før jul 2017. Illustrasjon: IK Arkitektur + Urbanisme AS

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Hittil har det vært mest blest om tårnet. Nå er det droppet, og veien ser ut til å ligge åpen for IKEA-varehus på Danebuåsen før jul om to år.

DEL

Om snaut tre uker går høringsfristen for regulerings- og områdeplanen ut. Hittil har det kommet få kommentarer, bortsett fra innsigelse fra Statens vegvesen i Vestfold. Men grunneiere på Solberg, nord for Danebuåsen, varslet på informasjonsmøtet denne uka at også de kommer til å la høre fra seg med skriftlige kommentarer.

Prosjektutvikler Pål Walberg i IKEA deltok på møtet, og forteller at målet er å kunne åpne dørene for publikum før jul 2017.

IKEA kontaktet for 8-9 år siden

Hele næringsområdet ved Danebuåsen er på over 800 dekar. Mye av arealet vil være grøntanlegg. Prosjektet startet med at LINK Larvik for åtte-ni år siden kontaktet IKEA, fordi Danebu var avklart som næringsområde i kommuneplanene både i Larvik og Sandefjord.

200-250 arbeidsplasser i møbelvarehuset

Arkitekt Ingunn Kvernstuen i IK Arkitektur + Urbanisme AS i Oslo, som prosjekterer varehusene for konsernet, opplyser at det vil legge beslag på 63 dekar av området. Det er beregnet 4.700 inn- og utkjøringer i døgnet. Prosjektet omfatter 665 parkeringsplasser. IKEA vil gi 200–250 arbeidsplasser. Når resten av området i løpet av 10–20 år er bebygd, vil det kunne bli 1.600 arbeidsplasser innen kontor/industri/lager. Det høyeste punktet blir fortsatt den skogkledte Danebuåsen. Ekspressbusser vil ha stopp, og det blir serviceanlegg ved innkjøringen.

I Terrenget: Danebusåsen (t.v.) med varehuset (i blått). Resten blir kontor, industri og lager. Ill.: IK Arkitektur + Urbanisme AS

I Terrenget: Danebusåsen (t.v.) med varehuset (i blått). Resten blir kontor, industri og lager. Ill.: IK Arkitektur + Urbanisme AS

Veivesenet har innvendinger

Fylkesmannen i Vestfold mener at deler av detaljreguleringsplanen strider mot de nasjonale interessene som Statens vegvesen er satt til å ivareta. Innsigelsene gjelder trafikksikkerheten, som veivesenet mener ikke er god nok. Byggegrensen mot E18 er utfordret, og de har innvendinger mot plasseringen av to busstopp. Det er ikke tilrettelagt godt nok for gående og syklende ved rundkjøringen. Veivesenet har også sagt nei til et ruvende navigasjonstårn og fasadebanner de mener vil bli synlig mot E18. Tårnet er for øvrig tatt ut av prosjektet. Veivesenet er også kritisk til omfanget av kontorarbeidsplasser i området.

- Vi vil ikke dyrke ris her i framtida!

Vann og billys i kveldsmørket er de største bekymringene for naboene på Solberg, nord for det kommende møbelvarehuset.

– Hva om Ikea-konsulentene har regnet feil når det gjelder avrenning? Vi vil ikke dyrke ris her i framtida, kommenterte Georg Solberg, én av de syv frammøte på «folkemøtet» på Holms forleden.

10–15 gårder på Solberg får panoramautsikt til gigantanlegget.

Også Stig Tanum, leder av grunneierlaget på Solberg, var opptatt av vannmasser og avrenning, etter snauhogst og kommende gravearbeider.

– Vannskillet er endret, og vi er bekymret for at jordene kommer til å renne over, sa Tanum. Han har i lengre tid slitt med sand og løsmasser som følge av nye E18.

Solberg vil ha en voll som skjerming mot sjenerende frontlys fra biler til og fra Ikea. Om dette fører til at buffersonen mellom varehuset og grunneierne blir mindre, prioriterer naboene skjerming.

Diskusjonen mellom dem og Ikea-folkene foregikk i en gemyttlig tone. Det ble til og med uoppfordret gitt forsikringer om at Ikea er sikret framtidige kunder også fra Solberg-gårdene.

Ivar Holt i planavdelingen i Sandefjord kommune vil invitere partene til dialogmøte etter høringsfristen for prosjektet 14. september.

IKEA

Visjon: Å skape en bedre hverdag for «de mange menneskene».

Forretningsidé: Å tilby et stort utvalg form- og funksjonsriktige hjeminnredningsartikler til så lave priser at så mange mennesker som mulig har råd til å kjøpe dem.

Per desember 2014 er det 361 varehus i verden. De omsatte i 2014 for 28,7 milliarder euro.

821 millioner mennesker besøkte Ikea i fjor.

Vestfold-avdelingen har arbeidsnavn Danebu.

Blir på 35.000 kvadratmeter, omtrent like stor som avdelingen på Åsane ved Bergen.

Terrengarbeidene starter til vinteren.

Byggingen igangsettes senhøstes 2016.

Åpner for publikum sent på høsten 2017.

Artikkeltags