Ønsker enda bedre inkludering

NYTT FORUM: Ebeneezer Akoi utfordrer dialoggruppen. Raed Ali Sebhan, Salko  Smajic, Thor Henry Thorød, Ayten Yalcin, Lizz Daniels, Arild Theimann og Fatma Abukhater er klare for oppgaven.

NYTT FORUM: Ebeneezer Akoi utfordrer dialoggruppen. Raed Ali Sebhan, Salko  Smajic, Thor Henry Thorød, Ayten Yalcin, Lizz Daniels, Arild Theimann og Fatma Abukhater er klare for oppgaven. Foto:

Hvordan kan vi få flere innvandrere til å engasjere seg i politikk? Hvordan få opp velgerandelen blant innvandrere? Hvordan kan vi få flere innvandrere til å engasjere seg i foreldreutvalg og nærmiljøutvalg?

DEL

Dette var noen av spørsmålene drøyt 70 sandefjordinger fra alle verdensdeler – med Litauen og Sverige i nord til Liberia og Uganda i sør, fra Thailand og Vietnam i øst til Canada og Mexico i vest – diskuterte under det aller første fellesforumet på Scandic Park hotell.

FellesForum skal være en møteplass mellom kommuneadministrasjonen, folkevalgte og borgere med innvandrerbakgrunn. Målet er dialog og samhandling for å styrke og forbedre inkludering i Sandefjord.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch, NAV-leder (snart kommunalsjef for helse, sosial og omsorg) Henning Fjell Johansen, Dag Freddy Henriksen fra Matbørsen og Rama Alzeer fra Vestfolds Unge Muslimer, holdt egne innledninger, før deltakerne ble utfordret på fire ulike problemstillinger som innlederne hadde introdusert.  

Alle innspillene ble notert og skal samles i en egen rapport. Etter gruppediskusjonene ble deltakerne samlet i plenum og ordføreren ledet gjennomgangen av de innspilte forslagene.

– Også under denne delen var det stort engasjement og mange som ville ha ordet. Ivrige deltakere og mange offensive innspill gjorde dette første møtet i FellesForum til en spennende, kreativ og inspirerende kveld. En rask gjennomgang av evalueringsskjemaene som kom, bekrefter inntrykket av en vellykket kveld, mener Eddie Whyte fra seksjonen strategi og samfunn.

Neste møte i FellesForum vil finne sted i mai 2019.

Artikkeltags