Are vil kutte ned på kantklippingen

Are Thoresen mener å kutte ut kantklipp er et godt miljøtiltak.