Rådmannen velger InterCity om Storås, vraker Gokstadkorridoren og vil «dra» togstasjonen ved SVGS mot sentrum

Torp Vest-korridoren om Storås er best, mener rådmannen. Båndleggingen av Gokstadkorridoren bør opphøre. Og det må gjøres omfattende tiltak for at jernbanestasjonen ved SVGS skal få kontakt med sentrum.