Torp Vest, som Bane NOR anbefaler, er bra nok for lufthavna

Flyplassjef Gisle Skansen holder en knapp på Storåskorridoren, men kan leve med Torp Vest dersom dette blir det endelige valget.