BER får ikke tak i mange nok folk. Derfor gjør de «hva som helst» for å holde på dem

Stine Korsen leder BER Bygg og Eiendomsrevisjon i Oslo. I satellitten på Framnæs sitter tre kolleger. Korsen ansetter gjerne ti til før jul, hvis de bare hadde vært å få tak i.