Morten ville tilby gratis juletrehogst til vanskeligstilte – nå må han rive opp alle de 80 trærne

Med fem mot fire stemmer opprettholdt landbruksutvalget rådmannens innstilling. Dermed må Morten Brenden rive opp de 80 juletrærne han har plantet på eiendommen sin.