Vet du hvordan du skal håndtere matavfallet fra julematen?

Gjør du feil kan det fort føre til tette avløp og julefest for kloakkrottene.