Kirkens Bymisjon skal gi arbeidssøkere nye muligheter

Nav klarer ikke få så mange mottakere av sosialhjelp ut i arbeid som de ønsker. Nå gir Bymisjonssenteret et tilbud rådmannen ikke vil si nei til.