Gå til sidens hovedinnhold

Homovigsel dro folk

Artikkelen er over 6 år gammel

To dager før kirkevalget sto Anita Nilo (51) fram med sin støtte kirkelig vigsel av likekjønnede. Det fikk hun stemmer på.

Med 1.896 stemmer i Sandar sokn fikk Anita Nilo 260 stemmer flere enn nummer to på lista over dem som ble valgt til menighetsrådet.

– Jeg blir jo ydmyk når jeg får slik tillit, sier Nilo.

Sist lørdag sto hun frami Sandefjords Blad med sin støttet til kirkelig vigsel av likekjønnede. På forhånd var det stor oppmerksomhet rundt denne saken over hele landet, og det var ventet rekorddeltakelse.

Størst økning på bispedømmeråd

Nå bekreftes det av tall fra Den norske kirke. I Tunsberg bispedømme stemte 16 prosent ved kirkevalget til menighetsråd og bispedømmeråd. Det er en økning på 24 prosent. Ved valget til bispedømmeråd isolert deltok hele 47 prosent flere ved valget i år, sammenliknet med for fire år siden.

I Sandar menighet stemte 1.480 ved valget, det er rundt 500 flere enn ved forrige valg. Det betyr at Anita Nilo med sine 1.896 stemmer har fått 416 tilleggsstemmer.

– Det er nok mange som har stemt, men som ikke tenkte å gjøre det og ikke er så aktive i kirken. Jeg vet ikke hva de forventer av meg, men jeg vil være meg selv og jobbe for en åpen og inkuderende kirke, hvor en er raus overfor andres tanker og meninger, sier Nilo.

- Sterkt mandat i en spennende periode

Så langt er 1.173 av 1.237 sokn med i oversikten. I alt 457.126 stemte ved valget av menighetsråd, mens 435.453 stemte ved valget av bispedømmeråd. Totalt deltok 484.710 personer, som gir en deltakelse på 16,7 prosent av de stemmeberettigede.

– Veldig gledelig. Det gir kirkens tillitsvalgte et sterkt mandat i en spennende periode for De norske kirke, sier Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø.

Han bekrefter at mobiliser- ingen rundt ja eller nei til kirkelig vigsel av likekjønnede har engasjert langt utenfor kirkens kjernetropper.

– Organisasjonen Åpen folkekirke bidro sterkt til dette ved å stille egne lister i bispedømmerådsvalget i ni av 11 bispedømmer. Kampanjene fra Åpen folkekirke og Levende folkekirke har gjort at mange har gjenoppdaget noe av sitt ansvar som kirkemedlemmer, sier Lindø.

Hvem som er valgt til bispedømmerådene blir offentliggjort senest 24. september. Det er disse rådene som samlet utgjør Den norske kirkes kirkemøte, som samles én gang årlig.

Kirkemøtet skal blant annet ta stilling til kirkelig vigsel av likekjønnede.

De nye menighetsrådene

Sandar

Stemmeberettigede: 9.521

Avlagte stemmer: 1.480

Medlemmer:

Anita Nilo (51), 1.896 stemmer

Trygve Andersen (72), 1.636

Andreas Withbro (37), 1.612

Joan Christophersen Hagerup (51), 1.523

Unni Stensvold (53), 1.517

Dagfinn Bø (58), 1.494

Hilde Jorun Danielsen (63), 1.487

Ruth Aase Halle (65), 1.483

Varamedlemmer:

Anne-Margrethe Seierstad (62), 1.479

Dag Inge Angeltveit Svanes (49), 1.478

Vesterøy

Stemmeberettigede: 3.631

Avlagte stemmer: 435

Medlemmer:

Anne Kristine Møller-Hansen (39), 527

Iselin Marie Weie Strid (29), 523

Anne Sollie Hem (68), 521

Hege Bergfjord (37), 516

Arnt Christian Bryde (51), 508

Marit Knoph (53), 495

Varamedlemmer:

Thor Halvard Eika (57), 490

Janne Larsen (64), 488

Heidi Elisabeth Boysen Karlsen (42), 484

Svein Husa (68), 472

Jan Olav Brekke (48), 472

Sandefjord

Stemmeberettigede: 8.220

Avlagte stemmer: 1.096

Medlemmer:

Bente Aven Lang (63), 1.219

Pål Reinfjord (51), 1.176

Rune Lavergren (48), 1.168

Liv Margit Wiersholm Moen (73), 1.108

Rune Atle Berg Johansen (59), 1.107

Turid Haugen (71), 1.102

Varamedlemmer:

Ragnhild Køltzow (71), 1.059

Bugården

Stemmeberettigede: 5.811

Avlagte stemmer: 782

Medlemmer:

Dagfinn Haugen (54), 886

Gunnbjørg Furuset (51), 831

Marthe Henriksen (53), 814

Heidi Oddrun Dahle (51), 805

Helge Ljosland (63), 802

Inger Johanne Mørk (70), 797

Knut Helge Vold (68), 787

Anders Tho (65), 786

Varamedlemmer:

Gunnar Kjøndal (58), 785

Jørn Agnar Nicolaysen (57), 781

Kristin Jørgensen (57), 777

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.