Gå til sidens hovedinnhold

Kjent artist risikerer fengsel etter å ha blitt tatt for råkjøring i 50-sone

Fikk også førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 108 km/t i 50-sone.

(Nettavisen)

Mandag må mannen møte i Oslo tingrett tiltalt for råkjøring etter å ha blitt tatt i en måling som viste 108 km/t på et sted hvor høyeste tillatte hastighet var 50 km/t vist ved skilt.

Hendelsen skjedde i mai i år klokken 21.50 om kvelden langs E18 ved Sande i Vestfold. Mannen kjørte en svart Mercedes Benz 2010-modell på over 200 HK og med automatgir, ifølge teknisk data på bilen.

Mannen, som er bosatt i Oslo, har erkjent å ha kjørt over tillatt fartsgrense, som var satt ned i forbindelse med veiarbeid, og møter i en tilståelsessak.

Risikerer fengselsstraff

Mannen risikerer fengselsstraff på 16 dager, får Nettavisen opplyst. Dette er straffen påtalemyndigheten har lagt ned påstand om. Men det er retten som foretar en selvstendig vurdering på straffutmålingen.

Artisten risikerer også å være uten førerkort i 18-21 måneder og har allerede fått det inndratt.

Artisten ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen.

På det aktuelle strekket er det normalt fartsgrense på 110 km/t, opplyser Tonje Halvorsen i vegtrafikksentralen, som er en enhet i Statens vegvesen. Hun forteller også at det på en del av strekket pågikk elektroarbeid og at fartsgrensen derfor var satt ned til 50 km/t kvelden artisten ble tatt.

- Min klient har lagt seg flat og tar sin straff for fartsbruddet. Han så ikke skiltet om nedsettelse da det pågikk veiarbeid i den nedsatte fartssonen den kvelden, hvor det normalt er høyere fartsgrense. Han holdt det han trodde var fartsgrensen, skriver artistens forsvarer John Christian Elden i en mail til Nettavisen.

- Han er kjent med at hastigheten er så høy at han risikerer fengsel. Samtidig mener vi det må ses hen til veiens normale grense. Han er lei seg for lovbruddet, men det hadde i dette tilfellet ingen trafikkfarlige følger da veien er dimensjonert for 110 km/t hastighet, som er noe helt annet enn for eksempel samme hastighet i en by, skriver Elden.

Politiadvokat Maria Weider opplyser at hun ikke vil kommentere den konkrete saken og at hennes uttalelser er på generelt grunnlag.

- Ved domfellelse for kjøring i en hastighet over 96 km/t i 50-sone, gis det normalt en reaksjon på ubetinget fengsel. Som et utgangspunkt legger man til grunn at personer er ustraffet. Er vedkommende tidligere straffet for lignende forhold, kan dette være skjerpende ved utmålingen av straffen. Tilståelse skal vektlegges, og vanligvis gis man en noe redusert straff, avhengig av sak og de øvrige bevisene, skriver hun i en mail til Nettavisen.

- Fart er sammen med ruspåvirket kjøring en av hovedårsakene til at trafikkuhell med alvorlig skade, eller død, inntreffer. Massive hastighetsoverskridelser er farlig uansett hastighetsbegrensning. I 50-sone er det ofte hensynet til sårbare trafikanter, stikkveier og utkjøringer som begrunner hastighetsbegrensningen. Dette er det mindre av der hastighetsbegrensningen er høyere, og følgelig er risikoen for ulykke noe lavere.

Skal delta på familieprogram

Mannen i 50-årene er en kjent artist og frontfigur i et populært norsk band som har spilt i over 20 år og har ved en rekke anledninger vært på toppen av norske hitlister.

Han skal også delta i et populært familieprogram på TV i 2021 som allerede har startet innspillingen.

Bandet han er med i er satt opp med flere konserter neste sommer etter at de er blitt avlyst i år grunnet koronakrisen.

Trygg Trafikk mener hver enkelt sjåfør har et særskilt ansvar for å overholde de til enhver gjeldende trafikkregler. Når kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg uttaler seg i denne saken understreker hun at hun ikke kjenner til den konkrete saken med artisten og at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

- I 40 prosent av alle dødsulykker er fart en medvirkende årsak. Fart er en av de tre faktorene som bidrar til flest ulykker, sammen med uoppmerksomhet og rus, sier Ingrid Trømborg, kommunikasjonssjef Trygg Trafikk, til Nettavisen.

- Fartsgrensene er satt som de er av en grunn selv om noen kan være uenig i dem. Det kan være grunner som infrastruktur, omgivelsene rundt veien og veistandard som gjør at fartsgrensene er satt som de er. Når du kjører fort og uforutsette ting skjer har du dessuten kortere tid på å reagere. Dette øker risikoen for ulykker.

- Hva med tilfeller hvor det utføres arbeid og fartsgrensen på et strekk er midlertidig satt ned, kan det unnskylde at det blir kjørt for fort akkurat der?

- Man skal fortsatt holde fartsgrensen. Hvis den er satt ned så er det nettopp fordi det gjøres et arbeid der og bilførere må ta ekstra hensyn.

- Risikerer å skade andre

Trømborg viser også til vegtrafikklovens paragraf 3 om grunnregler for trafikk hvor det heter:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

- Når man kjører fortere enn fartsgrensen risikerer du ofte å forvolde deg selv eller andre skade. Det er en grunnleggende regel vi alle må tenke på. En ting er å utsette seg selv for risiko, men du risikerer også å skade andre. Hvis du kjører for fort, vil du ikke ha tid til å reagere hvis noe uforutsett skjer. Det er også viktig å huske på.

- Selv om det er sent på kvelden gjelder det samme prinsippet. Vi er aldri helt alene på veien. I trafikken pågår det kontinuerlig et samspill med andre, og man må ta høyde for at det kan komme en elg i veibanen, en annen bil eller at andre på veien ikke overholder reglene. Selv om klokken er 22.00 om kvelden kan vi ikke ta for gitt at det ikke er andre, eller at det er få trafikanter på veien.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.