«Fare! Midlertidig kloakkutslipp» står det på skiltet som er satt opp ved pumpehuset i Tangenvika.

Fredag ble skiltet satt opp, etter at pumpestasjonen stoppet å fungere.

LES OGSÅ: Herfra rant det to-tre millioner liter kloakk i sjøen (+)

Leder i teknisk etat, Arne Johnsen, sier til Sandefjords Blad at kommunen ønsker å være føre-var, og dermed ber de folk om å la være å bade i området før skiltet er tatt ned igjen.

– Vi har tatt prøver, og skiltet kommer til å stå oppe fram til prøveresultatene er bra, sier Johnsen.

Han legger til at situasjonen vil bli fulgt opp gjennom helga.

Badeforbud også i juni

Dette er ikke første gangen i sommer hvor det har blitt varslet badeforbud på enkelte steder.

LES OGSÅ: Innfører umiddelbart badeforbud

I slutten av juni innførte kommunen badeforbud fra Langestrand og innover i Sandefjordsfjorden, etter at de oppdaget at kloakk rant ut i havnebassenget.