Av 575 stemmer fordelt på 39 forslag fikk Mario Kalaji 195 (34 prosent). De to neste på lista fikk 43 og 26 stemmer.

– Jeg er overrasket. Dette hadde jeg ikke trodd etter bare én dags jobbing med forslaget, sier 51-åringen, som kom til Norge fra Syria for fire år siden.

Nå skal det riktignok sies at Kalaji er utdannet kunstner, grafisk designer og reklametegner. Han er også engasjert som kunstlærer ved Varden ungdomsskole. I tillegg har han gjort kunstarbeider for Tønsberg bibliotek.

At forslaget har et vikingskip som hovedmotiv skyldes ikke først og fremst at det dermed har et fellestrekk med dagens våpenskjold i Sandefjord. Kalaji bor i Tønsberg og der har han engasjert seg miljøet rundt kopien av Oseberg-skipet. Et annet kjent symbol i forslaget er to hvaler. Også hval inngår i dagens våpen.

Men hva så med Stokke og Andebu? Selv om de to kommunene går sammen i en felles kommune med Sandefjord under sistnevntes navn fra 1. januar 2017, skal deres identitet gjenspeiles i det nye kommunevåpenet. For Stokkes del har Kalaji tegnet inn stokker i seilet på vikingskipet. I seilet ligger også de tre trekantene som i dag illustrerer kirkesognene i Andebu.

At Kalaji deltok i konkurransen, skyldtes en tilfeldighet. Han ville lage en større modell av dagens kommunevåpen for skolen. Da fikk han vite av rektor at et nytt var i emning, og ble anbefalt å levere inn et forslag. Dagen før fristen gikk ut, og altså bare etter noen timers jobbing, var det klart.

Blir ikke det endelige

Audun Tjomsland leder utvalget som i lengre tid har jobbet med nytt kommunevåpen, der blant andre en rekke barn har deltatt. Han understreker at konkurransen handler om ideer. Derfor vil ikke vinnerforslaget gå uforandret igjennom den videre prosessen.

– Vi vil også se på ideer fra de andre forslagene, blant andre de to som kom nærmest på avstemningen på sb.no.

I tillegg må den endelige utformingen tilpasses de såkalte heraldiske tradisjoner, som oppsto helt tilbake på 1100-tallet.

Det som skjer videre er at Tjomsland og utvalget legger fram cirka 10 av de innsendte forslagene for andre designere og Riksarkivet. Designerne kan også komme med egne forslag. Innen 1. mars skal en fagjury velge ut tre finalister. Så skal fellesnemnda for kommunesammenlåingen, eller de tre kommunestyrene, velge hvilket de endelig skal sende via Fylkesmannen til Kommunaldepartementet for godkjenning. Det skjer innen 1. april. I oktober neste år blir kommunevåpenet vedtatt av Kongen i statsråd.

LES OGSÅ: Nekter å gi opp kommunevåpenet

5.000 kroner i premie

Mario Kalaji er fullt klar over at hans forslag kan bli forandret. Det har han ikke noe imot. Han stiller seg også til rådighet for ytterligere å fintegne forslaget.

Og han kan glede seg over at innsatsen er belønnet med en premie på 5.000 kroner.